Blue Flower

Отливките са предназначени за машиностроителната и строителна промишленост и производството на телфери и детайли за взривозащитна среда, част от които са предназначени за европейския и световния пазар.

 Отливките са с много добра обработваемост и плътност на метала и твърдост, отговаряща на съответната марка чугун или стомана.

Детайлите се почистват от модерно оборудване с дробеструйни и дробометнимашини и шмиргели, което гарантира висококачествена повърхност за антикорозионно боядисване.

Като допълнителна услуга фирмата предлага изработването на екипировка по зададен чертеж на клиента и механична обработка на детайлите на новозакупени стругове с ЦПУ и вертикални центри.

"ТИСИНА" ООД  притежава разрешение за дейности с отпадъци от черни и цветни метали.

Производствената листа включва основно:

  • производството на детайли за нормални, тропически и взривозащитени телфери;
  • отливки на отговорни детайли за металорежещи, селскостопански машини и общото машиностроене.
  • корпусни детайли за машини;
  • отливки за пътно строителство- шахти, решетки и т.н;
  • отливки от чугун за отоплителни уреди /камини и печки/ на твърдо гориво;