Blue Flower

ТИСИНА ООД е специализирана в производството на малки и средни отливки с размери до 400 кг от сив и до 100 кг  от сферографитен чугун.
        Основният фокус е върху сив (тип GJL) и сферографитен чугун (тип GJS).

Отливките са предназначени за производството на  детайли за нормални, тропически и взривозащитени телфери, част от които са предназначени за европейския и световния пазар, отливки на отговорни детайли за металорежещи, селскостопански машини и общото машиностроене, корпусни детайли за машини, за пътно строителство, за отоплителни уреди на твърдо гориво и т.н;

Поради спецификата на производството може да се произвеждат единични бройки, както и малки серии детайли, което е невъзможно за постигане при машинна формовка.

Фирмата притежава производствена линия за машинно формоване със замразени смеси.

  Детайлите се почистват от модерни дробеструйни и дробометни машини и шмиргели, което гарантира висококачествена повърхност за антикорозионно боядисване.

   Предлага се обработка на произведени детайли на новозакупени стругове с ЦПУ и вертикални центри.

   Извършва се и последващо грундиране и лакобояджийски покрития.

   Издават се сертификати за качество, валидни в Европейския съюз.

Като допълнителна услуга компанията предлага инженерни услуги като разработване на екипировка по зададен чертеж на клиента.

   Тисина ООД е  спечелила финансиране от Eвропейския съюз. Успешно са изпълнени проекти по „Безопасен труд“ , „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика“ и "Технологична модернизация"