Home Новини Закупуване на нови машини.
Закупуване на нови машини.

От юни 2009 г. фирмата разполага и с дробеструйна машина за почистване на отливките.

От януари 2010 г. фирмата разполага със спектрометър "SPECTRO LAB" за контрол на химическия състав на метала.

От 01 юли 2010 г. фирмата работи със втора индукционна пещ с удвоен капацитет.

 
© 2019 www.tisina.org. Български превод: 2009 BULTRANS.
Джумла! е свободен CMS софтуер, лицензиран при условията на GNU/GPL.