Home Сертификати

Фирмата е сертифицирана по EN ISO 9001:2008 и BS OHSAS 18001:2007 от фирма Quality Austria

 

Декларация

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© 2019 www.tisina.org. Български превод: 2009 BULTRANS.
Джумла! е свободен CMS софтуер, лицензиран при условията на GNU/GPL.