Home Продукция

Отливките са предназначени за машиностроителната и строителна промишленост и производството на телфери и детайли за взривозащитна среда, част от които са предназначени за европейския и световния пазар.

Отливките са с много добра обработваемост и плътност на метала и твърдост, отговаряща на съответната марка чугун или стомана.

Извършва се мехaнично почистване на отливките на дробеструйни и дробометни машини и шмиргели.

Като допълнителна услуга фирмата предлага изработването на екипировка по зададен чертеж на клиента и механична обработка на детайлите.

"ТИСИНА" ООД  притежава разрешение за дейности с отпадъци от черни и цветни метали.

Производствената листа включва основно:

- производството на детайли за нормални, тропически и взривозащитени телфери;


- отливки на отговорни детайли за металорежещи, селскостопански машини и общото машиностроене.


- корпусни детайли за машини;

- отливки за пътно строителство- шахти, решетки и т.н;


- отливки от чугун за отоплителни уреди /камини и печки/ на твърдо гориво;

 

 
© 2019 www.tisina.org. Български превод: 2009 BULTRANS.
Джумла! е свободен CMS софтуер, лицензиран при условията на GNU/GPL.