Blue Flower

“ТИСИНА” ЕООД е създадена през 2001г. с основна дейност търговия с машини и съоръжения, възли и детайли за телферостроенето.

През 2005г. започва изграждането на леярна за черни метали, като първата плавка се отлива на 18. 02. 2006г., отливат се детайли и заготовки до 150 кг, предимно за телферостроенето, машиностроене и строителство. От 2006 година започва леенето на отливки за машиностроителната и строителна промишленост, голяма част от които са предназначени за производството на телфери и детайли за взривозащитна среда, част от които са предназначени за европейския и световния пазар. От 08.10.2012г ТИСИНА ЕООД е преобразувана в ТИСИНА ООД.