Blue Flower

Фирмата разполага със следното оборудване:

  • оптикоемисионен анализатор на сплави за химическия състав на метала,
  • металографски микроскоп,
  • машина за якостни изпитания на материали
  • ръчна шлифоваща и полираща машина
  • уред за измерване температурата на стопилката и
  • твърдомер по Бринел.

 

Фирмата е сертифицирана по EN ISO 9001:2015 и BS OHSAS 18001:2007 от фирма Quality Austria.

 

Декларация